วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การบ้าน นักเรียนชั้น ม.4

ให้นักเรียนชั้นม.4 ทำรายงานเรื่อง การใช้งาน e-book
ส่งภายในวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 ก่อน4.30น.
*(หมายเหตุ ให้นักเรียนเขียนรายงานทั้งเล่ม เนื่อหารายงานต้องมากกว่า15หน้าขึ้น)
ประกาศ ณ วันจันทร์ที่26 สิงหาคม 2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น